Percursos para o ensino da gramática no primeiro ano de escolaridade

Conferência

Xavier Fontich - University of Exeter, Universitat Autònoma de Barcelona

 

"La actividad mealingüística como foco de investigación y práctica educativa"

 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Universidade Nova de Lisboa

 

17 de Junho de 2015, 14h

 

Ver